Kvalitetsvikter i klasser E, F och M

OIML VIKTER från 1 mg till 50 kg i klass E1 och E2.
Dessa vikter är enligt internationella OIML R111 rekommendationer gällande material (hårdhet, magnetism mm.), utformning och märkning. Klass E2 vikter är till för att kalibrera/kontrollera vågar i noggrannhetsklass I (mikro- och analysvågar).
OIML VIKTER från 1 mg till 50 kg i klass F1 och F2.
Dessa vikter är enligt internationella OIML R111.
Klass F1 och F2 vikter är till för att kalibrera/kontrollera vågar i noggrannhetsklass II (snabbvågar).
OIML VIKTER från 1 mg till 50 kg i klass M, M2 och M3.
Dessa vikter är till för att kalibrera/kontrollera vågar i noggrannhetsklass III (industrivågar).

Zwiebel är sedan 1991 ackrediterade av franska CO FRAC och är  internationellt godkända för att kalibrera vikter.

Kalibreringbevis kan beställas till samtliga vikter eller viktsatser.

Beställ en färdig viktsats eller välj de vikter som behövs och beställ en special anpassad viktlåda i antingen hårdplast eller trä.