Service / kontroll / kalibrering av våg

Kalibrering av våg enligt
Swedac ackreditering.

JB Scales är ett av SWEDAC ackrediterat kalibrerings-laboratorium enligt ISO/IEC 17025 för kalibrering av icke automatiska vågar  med kompetens av kalibrering sedan 1994.

Klicka på bilden för länk till Swedac ackrediteringsbeslut.


Kontroll av våg med Service- och Belastningsprotokoll.

 • Kontroll och dokumentation av vågens avläsning före och efter en eventuell justering.

 • Dokumenteras i ett Service- och Belastningsprotokoll.

 • Minimum vikt

  • Bestämning av vågens minsta vägningsbara mängd (MinVikt) enligt USP eller kundens krav-specifikationer, repeterbarhet på vågen samt yttre påverkan. Bestämningen dokumenteras i ett MinVikts certifikat.

  Serviceavtal

  • Kontroll och test av funktioner.

  • Rengöring av vågen utvändigt och invändigt.

  • Kalibrering, kontroll och justering av vågen.

  • Vikter som genom regelbunden kalibrering  är spårbara till BIPM i Paris.

  • Fasta priser (inkl. arbetstid och reskostnader).

  •  Lätt att budgetera.

  •  Bevakning av servicetidpunkt.

  •  Dokumentation.